Luennot ja koulutukset

Yrityksille, yhteisöille ja tiimeille.

Ota yhteyttä

Riippuvuus­aiheiset luennot

Innostavalla ja inspiroivalla energialla.

Luentojani voivat tilata niin sote-alan ammattilaiset, muut työyhteisöt kuin koulut. Lähtökohta luennoilleni on, että ne innostavat, inspiroivat ja herättävät uusia ajatuksia. Elämänmuutoksen tulee olla palkitsevaa, tarjota uusia mahdollisuuksia ja parhaimmillaan herättää kadoksissa olleet unelmat jälleen eloon. Olen saanut kiitosta energisestä tunnelmasta ja rennosta tavasta käsitellä vaikeitakin asioita. 

Tarjoan luentoja aiheista

 • Riippuvuuden ymmärtäminen. Miten riippuvuus syntyy, miten se vaikuttaa ihmiseen ja miten riippuvuudesta toivutaan elämään mielekästä ja palkitsevaa elämää.
 • Retkahdusprosessin tunnistaminen ja retkahduksen ehkäiseminen.
 • Puheeksi ottaminen ja hoitoon ohjaaminen.
 • Miten tehdään onnistuneita, pitkäkestoisia muutoksia.
 • Rohkeus muuttua: Miten vapautua addiktion vankilasta ja elää itsensä näköistä, täyttymyksellistä elämää.
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.
Ota yhteyttä ›

Aiheet yrityksille, yhteisöille ja tiimeille

 • Riippuvuus ja riippuvuudesta toipuminen.
 • Puheeksi ottaminen ja hoitoon ohjaus.
 • Riippuvuuden ja hoidon tarpeen arvioiminen + hoitoprosessin ja asiakkaan edistymisen arvioiminen.
 • 12 ydinkohtaa päihdehoidossa.
 • Miten jäsennät ja selkeytät asiakkaillesi tarjoamaa hoito-ohjelmaa lisäten asiakastyytyväisyyttä ja hoitotuloksia.
 • Retkahduksen ehkäiseminen.
 • Pysyvien positiivisten elämänmuutosten tuottaminen.

Annan myös konsultaatioapua puheeksiottoon ja hoitoonohjaukseen.

Lähtökohtani on aina työn kautta tulleen kokemuksellisuuden ja suorittamieni opintojen yhdistäminen. Tavoitteeni on, että puheeni innostavat/inspiroivat ja antavat uusia työvälineitä oman työn kehittämiseen.

Miten päihderiippuvuus ilmenee työpaikoilla? Esimerkiksi:

 • Lisääntyneinä poissaoloina ja tekemättöminä töinä.
 • Hengitys haiskahtaa alkoholilta.
 • Poissaolevuus ja vain välttämättömien työtehtävien tekeminen.
 • Työssä tapahtuvat virheet lisääntyvät.
 • Palkkapäivän ja vapaiden jälkeiset poissaolot.
 • Työstään innostunut innovatiivinen ja luova kaveri muuttuu välinpitämättömäksi ja ärtyisäksi.
 • Toistuva palkkaennakon pyytäminen.
 • Työilmapiiri kiristyy, koska muut kantavat vastuun tekemättömistä töistä.

On hyvä muistaa, että päihderiippuvainen ei ole huono ihminen tai työntekijä, vaan pohjimmiltaan tunnollinen ja osaava ammattilainen, mutta riippuvuus on saanut hänestä otteen. Riippuvuus vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti, jolloin mm. kyky kontrolloida juomista ja käyttäytymistä sekä pysyä tehdyissä päätöksissä, aikatauluissa ja sopimuksissa katoaa. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voin olla avuksi!

Ota yhteyttä ›

"Omimmillaan Juha on kouluttamassa, ja mitä monipäisempi yleisö, sitä enemmän Juha innostuu ja syttyy liekkiin. Siinä todellinen ammattilainen kouluttamaan muutoksesta, päihdeasioista, addiktioista ja tsemppaamaan vaikkapa passiivisempaakin yleisöä.”

– Christa Ahonen, sairaanhoitaja. Nyt järjestötyössä päihdetyön suunnittelijana.

”Juha on innostava ja koskettava puhuja, joka laittaa rohkeasti itsensä peliin. Juha puhuu vaikeistakin asioista otteella, johon on helppo tarttua ja samaistua. Hänen luentonsa kokoavat yhteen ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla. Vankan ammattitaidon ja asiantuntemuksen lisäksi Juhassa yhdistyy lämminhenkinen ja välittävä persoona.”

– Sanna Runsala, riippuvuusasiantuntija

"Juha on karismaattinen riippuvuussairauksien parhaimmistoon kuuluva kouluttaja ja asiantuntija. Juhan luennoista Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan asiakkaat ovat saaneet tietoa ja apua päihderiippuvuudesta sekä siitä toipumisesta. Juhan luennot ovat auttaneet asiakkaita myös erilaisten elämänhallinnan ongelmien kanssa sekä tavoitteiden asettelussa ja niihin pääsemisessä. Juhan luentoja on helppo seurata ja ymmärtää, hänellä on inhimillinen ja empaattinen kyky suhtautua kuulijoihinsa."

– Minna Ekholm, vastaava päihdeterapeutti, Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka

Se taisi olla vuosi 2011, kun tapasin Juhan ensimmäistä kertaa. Opiskelin päihdetyön ammattitutkintoa Pirkanmaan ammattiopistossa. Juha vakuutti kokemuksellaan ja tiedollaan jo tuolloin. Varma ja hyvä ote päihdetyön asioissa teki vaikutuksen.

Myöhemmin sain ilokseni työskennellä Juhan työkaverina, ja samalla se oli oiva tapa oppia päihdetyön arjesta. Juhassa kulminoituu paketti kokemusta, tieto-taitoa sekä persoonallista viileää rohkeutta. Työkaverina ja kaverina Juha on reilu, toisen mielipidettä kunnioittava huumorintajuinen tyyppi, johon voin sanoa luottavani kuin muuriin."

– Christa Ahonen, sairaanhoitaja, järjestötyössä päihdetyön suunnittelijana

”Juha on rautainen asiantuntija, jolla on vankan ymmärryksen ja osaamisen lisäksi kyky pysäyttää kuulija asian äärelle lahjakkaalla esiintymisellään. Häntä on ilo kuunnella! Oma kokemustausta tuo Juhan ammatilliseen osaamiseen syvän ymmärryksen addiktiosairaudesta ja siitä toipumisesta, häntä kannattaa kuunnella tarkasti niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin. Lämmin suositus!”

– Tuula Nissinen, sosiaalityöntekijä

"Juhan tapa kouluttaa on innostava ja mielenkiintoinen. Hän osaa nivoa teorian ja käytännön kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Juha puhuu ammattimaisesti samalla, kun hänellä on paljon käytännön kokemusta riippuvuusteemoista. Opiskelijamme antavat systemaattisesti Juhasta myönteistä palautetta."

Sirkku Ruutu, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti (Valvira), työnohjaaja, MCC-coach, tietokirjailija
Toimitusjohtaja, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

"Juha Lantz on tunnustettu päihdealan asiantuntija, jolla on vankka kokemus ja syvällinen tietämys päihde- sekä muiden riippuvuuksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Hän on toiminut alalla useita vuosia, ja hänen erityisosaamisalueitaan ovat riippuvuuksien varhainen tunnistaminen ja monialainen yhteistyö päihdehoidossa. Juha on tunnettu kyvystään yhdistää teoreettista tietoa käytännön sovelluksiin, mikä näkyy hänen työssään sekä päihdehoidossa, että koulutus- ja kehitystehtävissä. Lisäksi Juha on aktiivinen luennoitsija alan seminaareissa, ja hänen asiantuntemuksensa on tunnustettu laajalti päihdealan ammattilaisten keskuudessa. Myllyhoitoyhdistys on tehnyt Juhan kanssa yhteistyötä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan."

- Minna Ekholm, Myllyhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja

"Olemme työskennelleet Juhan kanssa monen opiskelijaryhmän osalta mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opiskelijoiden palaute työskentelystä on ollut aina positiivinen, tietoperusteinen ja innostava. Juhan tapa olla läsnä oleva on saanut kiitosta ja hän osaa tuoda asioita lähelle omaa työtä. Konkreettisia toimintatapoja on helppo viedä osaksi oma-ohjaajuutta ja ammatillista kasvua. Kiitos saumattomasta yhteistyöstä."

- Kati Voivala
Asiakkuusvastaava, mielenterveys- ja päihdetyö, Diak

Jätä yhteystietosi, soitan sinulle!