Dr Jekyll ja Mr Hyde- riippuvuuspersoonallisuuden syntyminen

Dr Jekyll ja Mr Hyde – riippuvuuspersonallisuuden syntyminen

Oletko koskaan kuullut riippuvuusongelmista kärsivän läheisen ihmettelevän, miten aiemmin kiltti, herkkä, välittävä ja toiset huomioiva ihminen on muuttunut itsekkääksi, äkkipikaiseksi ja epärehelliseksi oman edun tavoittelijaksi? Miksi hän toistuvasti pettää raittiuslupauksensa menettäen hiljalleen kaiken hyvän elämästään?

Päihderiippuvaisella ja riippuvuussairaudesta kärsivällä on eroa. Vieroittautuminen katkaisee aktiivisen riippuvuuden, mutta riippuvuussairaudesta kärsivän ongelmat ulottuvat syvemmälle tunteisiin, asenteisiin, ajatteluun ja käyttäytymiseen.

12 askeleen toipumisohjelman lähtökohtana on riippuvuussairauden myöntäminen ja hyväksyminen. Päihde tai uhkapelaaminen nähdään jäävuoren huippuna, joka on ratkaistavissa päihteettömyydellä, sekä tunnistamalla ja korjaamalla syvemmällä olevat itsetuntoon, minäkuvaan, tunteiden säätelyyn, ihmissuhteisiin ja ongelmien ratkaisemiseen liittyvät haasteet. Toki, jokainen ihminen on yksilö, mutta tiettyjä yhtäläisyyksiä satojen vuosien saatossa henkilökohtaisesti kohtaamieni ihmisten elämästä löytyy.

Addiktiosairaus syntyy intensiiviseen tunnekokemukseen, joka luo illuusion vapaudesta, rakkaudesta ja onnellisuudesta. Usein toistettuna intensiivinen euforian tunne syrjäyttää muut hyvinvoinnin lähteet ihmisen elämästä ja riippuvuussuhde on syntynyt. Riippuvuuden edetessä mielihyvä vähenee, tyytymättömyys ja ahdistus kasvavat. Päihteen syrjäyttäessä luonnolliset ihmissuhteet, ihminen eristäytyy omaan maailmaansa ja tarvitsee päivittäisen annoksen ylläpitääkseen toimintakykynsä. Lopulta kenelläkään ei ole asiaa päihteen ja addiktin väliin. Addiktion seurauksena ihminen valehtelee, manipuloi ja kontrolloi ympäristöään.

Addiktiosairaus muuttaa ihmisen persoonallisuutta. Selvänä ollessaan ihminen on ahdistunut ja kireä, kritisoi ja syyttää muita huonosta olostaan, eristäytyy, kokee erillisyyttä ja yksinäisyyttä. Läheiset toteavat addiktin olevan paikalla, mutta ei läsnä. Tunneilmapiiri on kireä ja varautunut. Läheiset tarkkailevat ja miettivät mitä voi sanoa ja miten pitää käyttäytyä? Luottamus on vaihtunut epäluottamukseksi ja jatkuvaksi varuillaanoloksi. Huomaamatta koko perhe elää addiktiosairauden otteessa.

Perheen tärkein sääntö on ”älä puhu, älä tunne, älä luota”

Voit kuunnella lisää aiheesta Suplan podcasteista löytyvän Syvällä- podin jaksoissa Dr Jekyll ja Mr Hyde vol 1 ja vol 2

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Jätä yhteystietosi, soitan sinulle!