Milloin hallittu hauskanpito muuttuu ongelmaksi?- alkoholismin tunnistaminen

Milloin hallittu hauskanpito muuttuu ongelmaksi? – Alkoholismin tunnistaminen

Kohtuukäyttö, normaalikäyttö, viihdekäyttö, liikakäyttö, haitallinen käyttö, riskikäyttö, suurkuluttaja, tuurijuoppo, hälytysraja jne. Päihteiden käyttöön liittyvä terminologia on yllättävän monimuotoista. Voisiko tämä jollakin tavalla ilmentää suomalaisten suhdetta päihteisiin?

Alkoholi on meillä merkittävässä roolissa ja terminologialla pyritään löytämään oma tapa kuvata alkoholinkäyttöä välttäen pahimman mahdollisen (alkoholismin) kohtaamisen.

Mitä tarkoittaa kohtuukäyttö tai viihdekäyttö? Jokainen voi määritellä sen omista intresseistään käsin.

Entä miten määritellään haitallinen käyttö tai riskikäyttö? Meille on määritelty korkean ja kohtalaisen riskin tasot naisille ja miehille viikkoannoksissa mitattuna. Ymmärrykseni mukaan riskirajoihin vedotessa ei huomioida ihmisen ikää, suhdetta alkoholiin tai muita huomionarvoisia seikkoja todellisen riskin tunnistamiseksi. Annosmäärien tiedostaminen on tärkeää, mutta hoidon tarpeen arvioimisessa ihmisen kokonaistilanteen ymmärtäminen on tärkeämpää.

Alkoholismiin sairastunut ihminen tarvitsee hoitoa.

Miten voit tunnistaa alkoholismin?

DSM 5 diagnostiset kriteerit ovat konkreettinen tapa todentaa lievä, keskivaikea tai vaikea alkoholiriippuvuus. Kuinka moni seuraavista kriteereistä täytyy sinulla tai läheiselläsi?

Käytön hallinnan menetys (juo enemmän ja pidempään kuin on tarkoitus)

Halu lopettaa tai vähentää mutta ei kykene

Käytön parissa menee paljon aikaa (hankinta, käyttö, toipuminen)

Alkoholihimo

Kyvyttömyys selviytyä velvoitteista ja tehtävistä juomisen vuoksi

Juomisen jatkaminen, vaikka se aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa

Tärkeistä sosiaalisista, työhön tai vapaa- aikaan liittyvistä aktiviteeteista luopuminen juomisen takia

Toistuva juominen vaikka siitä aiheutuu vaaraa

Käytön jatkuminen fyysisistä tai psyykkisistä haitoista huolimatta

Toleranssin kehittyminen

Vieroitusoireyhtymien esiintyminen

Lievän alkoholiriippuvuuden todentamiseen tarvitaan 2–3 kriteeriä, keskivaikean todentamiseen 4–5 ja vaikean alkoholiriippuvuuden todentamiseen 6 tai enemmän.
Kriteerien ei tarvitse täyttyä kronologisesti.

Diagnostiset kriteerit todentavat ongelman vakavuuden ja mahdollistavat oikean hoidon suunnittelemisen avoterapiasta laitoskuntoutukseen tai pidennettyyn hoitojaksoon.

Huoli omasta tai läheisen alkoholinkäytöstä on usein aiheellinen ja siihen kannattaa suhtautua vakavasti.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Jätä yhteystietosi, soitan sinulle!