Näkökulma retkahdukseen

Mitä ajatuksia termi retkahdus sinussa herättää?
Olen vuosien saatossa törmännyt erinäisiin käsityksiin ja asenteisiin retkahduksesta puhuttaessa. Toisaalla retkahdukseen liittyy voimakasta pelkoenergiaa, häpeää ja syyllisyyttä. Päihteettömyys nähdään täydellisenä onnistumisena ja retkahdus täydellisenä epäonnistumisena. Toisaalla retkahduksesta puhutaan kevyesti ”retkahdukset kuuluvat toipumiseen”, ”kaikki retkahtavat joskus” ja ”meillä ei rangaista retkahduksista” mukaisesti.

Henkilökohtaisesti koen, että päihteetön elämäntapa päivä kerrallaan toteutettuna on yksinkertaisempi ja monella tapaa helpompi elämäntapa hetkellisiin raittiusjaksoihin verrattuna. Retkahdus vaikuttaisi olevan aina ihmiselle jonkin asteinen pettymyksen kokemus. Retkahduksen jälkeen useat kokevat olevansa jälleen lähtöpisteessä ja aiemmin tehty työ on valunut pöntöstä alas.

Retkahdus kuuluu riippuvuuteen, ei toipumiseen.

Päihteettömyys on toipumiskeskeisen riippuvuuden hoidon lähtökohta. Toipuminen riippuvuussairaudesta koostuu päihteettömistä päivistä mahdollistaen elämänlaatua kohentavat käyttäytymisen, ajattelun ja tunne- elämänmuutokset. Omiin tunteisiin ja tarpeisiin tutustuminen, tosiasioiden hyväksyminen, vaihtoehtoiset mielihyvän lähteet, vastuun ottaminen omista valinnoista, itsen ja toisten huomioiminen ja mahdollisten vahinkojen korjaaminen kuuluvat monen riippuvuussairaudesta toipuvan elämäntapaan.

Kuitenkin retkahdus avaa parhaimmillaan ovia parempaan itseymmärrykseen. Ratkaisukeskeisesti ajateltuna retkahdus on oppimiskokemus. Retkahdus on paluuta vanhoihin toimintamalleihin, etkä voi palata vanhaan ilman, että ole kokenut jotain uutta. Olet siis edistynyt.

Asiakastyössä minua kiinnostaa retkahduksissa; mikä sai sinut lopettamaan päihteiden käytön nyt? Mikä tässä retkahduksessa oli erilaista aiempiin verrattuna? Miksi tulit minua tapaamaan päihteiden käyttämisen sijaan? Mitä retkahdus opetti sinulle riippuvuudestasi? Mitä teit toipumisesi hyväksi silloin, kun sinulla meni hyvin? Mitä aiot tehdä tästä eteenpäin toisin raittiutesi hyväksi? Mitä taitoja sinun on hyvä oppia raitistuaksesi?

On vaikea keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa. Suosittelen keskittymään ratkaisuun.

Jätä yhteystietosi, soitan sinulle!