Riippuvuudet työelämässä- merkittävä, mutta ratkaistavissa oleva ongelma. 5 vinkkiä puuttumiseen

7 vuotta on pitkä aika. Riippuvuuden etenevän luonteen johdosta työpaikalla havaittu päihdeongelma kertoo usein pitkälle edenneestä riippuvuudesta. Huolestuttavia merkkejä on saattanut olla nähtävissä pidemmän aikaa, mutta kukaan ei ole puuttunut asiaan. Työkaveri on saattanut myöhästellä aamuisin, sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, työteho on heikentynyt, mielialat vaihtelevat voimakkaasti. Tilanteen jatkuessa myös työyhteisö alkaa voimaan huonosti.

Odotetaan, että joku puuttuisi, mutta kukaan ei sano sitä ääneen. Odotetaan ja toivotaan muutosta, vihjaillaan ja kyräillään.

Fakta on, että päihde- ja peliriippuvuus koskettavat työyhteisöjä aiheuttaen taloudellisia –, tuotannollisia-, ilmapiiri-, sekä ihmissuhdeongelmia. Mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan, sitä nopeammin ihmisen on mahdollista saada apua.

Usein puuttumisen ja puheeksi ottamisen vaikeus johtuu tietämättömyydestä. Riippuvuutta ei osata tunnistaa, eikä luoteta omiin havaintoihin.

Oleellista ei ole kuinka paljon tiedät päihderiippuvuudesta. Tärkeämpää on tiedostaa sen olemassaolo ja laajalle levinneisyys. Joidenkin arvioiden mukaan n 200 000 työelämässä olevaa aikuista kärsii päihderiippuvuudesta. Peliriippuvuuden lukuja en tiedä, mutta ongelma kasvaa rajusti.

Onneksi tiedän työyhteisöjä, joissa riippuvuusongelmiin puututaan tehokkaasti, työntekijöiden hyvinvoinnista ja työyhteisön asenneilmapiiristä huolehditaan aktiivisesti. Näissä yhteisöissä päihdeohjelmaa noudatetaan aktiivisesti johdon näyttäessä esimerkkiä. Työntekijät voivat hyvin ja yritys tekee hyvää tulosta.

Kokemukseni mukaan johto- ja esihenkilöt ovat avainasemassa yrityksen kulttuurin luomisessa.

Koulutukset ja luennot ovat yksi tehokas tapa lisätä riippuvuuden ymmärtämistä ja tunnistamista, sekä rohkaista ottamaan asia puheeksi. Koulutuspalkkio maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kiitoksena, että jaksoit lukea loppuun asti tarjoan sinulle 5 vinkkiä puheeksi ottamiseen
1. Muista, että puuttuminen on välittämistä, ei käräyttämistä
2. Kirjaa ylös kaikki huomiosi käyttämisen muutoksista
3. Tarvittaessa varmista huomiosi kollegalta, tiimiltä jne
4. Kerro miksi puutut ja että haluat auttaa
5. Kerro huomioistasi selkeästi

Jätä yhteystietosi, soitan sinulle!